Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Camiel Walraet.

Camiel Walraet geboren te Oostkamp op 11/04/1857 en is overleden op 05/10/1930 te Assebroek.

Hij was gehuwd met Nathalia V. Schramme op 05/07/1882 te Heist aan Zee.

Nathalia Schramme, is geboren in 1858 te Heist aan Zee en is overleden op 02/09/1918 te Assebroek.

Camiel Walraetzoon van Amandus, woonde in de Kleine Kerkhofstraat 1-3, “twee burgerwoningen met voortuin”.

Hij is daar waarschijnlijk komen wonen rond 1914 want tot 1913 geeft hij als woonplaats Oostkamp op en vanaf 1914 woont hij volgens de aktes in Assebroek.

Het huis in kwestie stond nog net op Assebroeks grondgebied, maar keek uit op Sint-Michiels.

Laurieren, Kasplanten en bomen.

Het horticultuurbedrijf  Camiel Walraet lag op de grens van Asssebroek met Oostkamp.

Camiel Walraet kweekte er laurieren, kasplanten en bomen.

In 1913 trok Camiel zich uit de zaak terug. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Marcel Walraet. 

Ernestine Walraet.De zuster van Camiel Walraet, zijnde Ernestine Walraet is getrouwd met Georges Gezelle op 20/10/1896 te Oostkamp. Georges Gezelle, geboren op 12-03-1872  was een neef van de dichter Guido Gezelle. 

Ernestine Walraet werd geboren op 11/05/1874 te Oostkamp.

Op een onderstaande foto zie je gebroeders Joseph  en Georges Gezelle. 

Dit zijn twee zonen van Romaan Gezelle, broer van de dichter, in het gezelschap van hun neven Frank Lateur (= Stijn Streuvels) en Karel Lateur.

Foto.

Huwelijksakte.

  Van Ernestine Walraet  en Georges Gezelle.

In de huwelijksakte van Ernestine Walraet en Georges Gezelle wordt zij meerderjarig genoemd en hij minderjarig, hoewel hij 24 was en zij 22.

Waarom was Georges Gezelle voor het huwelijk nog minderjarig, maar Ernestine Walraet al niet meer: 

“In 1804 werd de geest van het Ancien Regime nog diep ingeademd. Dit liet zich sterk voelen op het stuk van de huwelijks-wetgeving. Terwijl de meerderjarigheid van het gewoon recht werd bereikt op de leeftijd van een en twintig jaar (artikel 388 B.W.), bepaalde artikel 148 B.W. dat de zoon de toestemming tot zijn huwelijk diende te vragen zolang hij geen vijf en twintig jaar oud was. De dochter had die toestemming niet meer nodig van zodra ze de leeftijd van een en twintig jaar had bereikt.”

Er was dus inderdaad een onderscheid op basis van geslacht.

 

Waarom: Omdat de vader zo lang mogelijk zijn gezag wou laten uitoefenen over zijn zoon.

 

“In ons land werd de eenvormigheid in deze regeling gebracht door artikel 1 van de wet van 30 april 1896, dat de matrimoniale meerderjarigheid herleidde tot een en twintig jaar.”

 

Het huwelijk tussen onze Ernestine en Georges werd weliswaar gesloten op 20 oktober 1896, maar op dat moment was deze nieuwe wet duidelijk nog niet in praktijk omgezet.

Marie-Louise Gezelle.

De moeder van Karel Lateur, zijnde Marie-Louise Gezelle (1834-1909) was een zuster van Guido Gezelle.

Zij was woonachtig te Brugge, Baron Ruzettelaan 302.

Twee huizen naast de Delhaize Steenbrugge.

Gedenkteken.

Aan de gevel van de woning is een gedenkteken aangebracht.

Overlijden Camiel Walraet.

Camiel Walraet is overleden op 5 oktober 1930 in de Kleine Kerkhofstraat 1.

Akte van overlijden.

Zoon Marcel Walraet.

Zoon Marcel Walraet, naar die onze straat is genoemd, volgde zijn vader Camiel op.

Klik hier 

Met dankt aan.


Philip Vermoortel, voor het overmaken van de informatie.

Antoon Bosselaers voor zijn hulp bij het speurwerk.

Terug naar hoofdpagina.


Terug naar de homepagina.  Klik hier.