Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De kat uw huisdier.
Heel wat van onze bewoners hebben een kat als huisdier.  We twijfelen geen enkel ogenblik aan dat deze "huiskat"met de beste zorgen wordt omringt.  Uw aandacht wordt echter gevraagd betreffende het ontstaan van een zwerfkattenpopulatie in de regio.

Ook volwassen katten worden soms zwerfkatten omdat ze worden achtergelaten of verloren lopen.

Zwerfkatten komen voor in alle gemeenten en steden.

De Vlaamse overheid maakte daarom het identificeren en registreren  van katten - en in bepaalde gevallen ook het steriliseren en castreren - verplicht.

Sedert 1 november 2017.
Sinds 01 november 2017 moeten alle katten jonger dan 12 WEKEN worden geïdentificeerd.

Ze moeten ook geregistreerd staan in de officiële databank CATID.

Geef je een kat weg of verkoop je haar , dan met de dierenarts haar eerst chippen en registreren in de centrale databank CATID. De kat moet ook gesteriliseerd  of gecastreer zijn.

Wijzigingen inzake de gegevens( bvb: adres....) moeten doorgegeven zijn aan de dierenarts. 

Als de kat in een andere databank is opgenomen , moet je ze niet, opnieuw laten regitreren in de databank CATID.

Aanbeveling !Ook als de kat niet onder de wettelijke categorieën valt , is het verstandig om haar te laten identificeren, registreren en steriliseren.

Verloren gelopen katten kunnen op die manier sneller naar hun eigenaar worden gebracht en meteen worden ongewenste nestjes voorkomen.

Terug naar Homepagina.


Terug naar de homepagina: klik hier