Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Stedelijk Meldpunt Brugge

Nieuw
Brugge
meldpunt
opgelet
meldpunt
Brugge
Hart

Telefoon
meldpunt
pc
pc
contactpersoon
meldpunt

ombudsman

Brugge is een mooie stad, die er meestal netjes en verzorgd bij ligt. Maar soms denk je: "dit zit niet goed" of "dat moet beter kunnen."

Losliggenende troitoirtegls, een fietspad in slechte staat, een verstopt rioolputje, overhangend groen dat moet gesnoeid worden, een kapot toestel op een speelterrein, geluidshinder, een beschadigd verkeersbord, te snel verkeer...

Je wil dat doorgegeven, maar waar of aan wie?

Wel met dit soort meldingen kan je terecht bij Het stedelijk meldpunt.

Dit is een nieuw project van Stad Brugge waarbij alle stadsdiensten meldingen op éénzelfde manier goed en op tijd behandelen. Zij zijn daarvoor aangesloten op één en hetzelfde computersysteem. Diensten zoals Wegenfoon, Milieufoon blijven bestaan maar zijn eveneens aangesloten op dit systeem.

Het kloppend hart van het meldpunt is de dienst communicatie van stad Brugge. Die dienst waakt over het verloop, de opvolging en de behandeling van de meldingen binnen een redelijke termijn.

Hoe maak je een melding:

- Via de website www.brugge.be met de drukknop " Meldpunt" rechts bovenaan.

- Persoonlijk in de dienst Communicatie, gelegen te 8000 BRUGGE   Brug 11.

- Telefonisch: meldpunt 050/44.80.00

- Een brief naar Meldpunt Stad Brugge te 8000 BRUGGE Brug 12.

- Een FAX naar Meldpunt Stad Brugge FAX: 050/34.35.45

- Een e-mail naar Meldpunt@Brugge.be

- Een meldingskaart uit het infoblad Bruggespraak.

Wat gebeurt er met je melding.

- De dienst die je melding behandelt zendt je  een ontvangstbericht.

-  In het ontvangstbericht zal je een een e-mailadres en een telefoon- nummer terugvinden van de contactpersoon, die met de melding bezig is.

- De afwerking van je melding kan je ook volgen door de drukknop " Meldpunt" aan te klikken op www.brugge.be.

- Binnen de 30 DAGEN krijg je een antwoord op de melding.

- Je meldde ons iets voor een ander bestuur (vb. het Vlaams Gewest) Geen probleem. Het meldpunt stuurt de gegevens zelf door naar het bevoegde bestuur voor verdere afhandeling.

- Het meldpunt kan de dienst ombudsman inschakelen als een melding niet juist of niet tijdig is behandeld.