Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Nieuwe geluidsnormen vanaf 2013 !
Vanaf januari 2013 gelden nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten met elektronisch versterkte muziek. De nieuwe normen moeten de gehoordschade beperken bij optreden.

Er zullen drie categorieën uitbatingen zijn.  De uitbater kiest zelf in welke categorie hij wil actief zijn.

Hoe hoger de categorie hoe hoger het toegestane geluidsniveau. Daar tegen over staat hoe meer eisen er worden gesteld aan de geluidsmeting op zich en de preventieve omkadering.

De nieuwe regelgeving is complex.

Zie nieuwe geluidsnormen  op de website van stad Brugge. Klik hier.

(Je kan de brochure doorbladeren door onderaan op de pijltjes te klikken)

INFO: Brugge-spraak