šŸ‘·ā€ De ondersteuning voor deze website is gestopt op 1/1/2020. Op termijn zal de site verdwijnen. Dank voor de mooie jaren šŸ‘‹
Formulieren -  Inschrijven Bloemen 2019 -  walraetstraat

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Inschrijven Bloemen 2019. Beste bewoners van de Walraetstraat !!

Je vult gewoon het inschrijvingsformulier hieronder in. Na invullen druk op insturen en dan hebt u de gegevens doorgegeven !!!

We ontvangen rechtstreeks uw gegevens. 

Je krijgt, bij inschrijving, van de webmaster een mail terug ter bevestiging. 

De bloemen worden u op 20 april 2019 aan huis bezorgd.

Enkel zij die in de Walraetstraat woonachtig zijn kunnen inschrijven.

Alvast bedankt voor U deelname

Inschrijvingen werden afgesloten op  26/03/2019.

RESULTAAT 2019.

Opnieuw een bloemetje in de Walraetstraat 

In 2019 werden 210 plantjes  gevraagd in de Walraetstraat.  17 WONINGEN nemen deel aan deze actie.