Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Derdebetaler.

DERDEBETALER BIJ DE HUISARTS.

Als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming, dan betaal je enkel het remgeld bij de huisarts.

De rest van het ereloon ontvangt de huisarts van het ziekenfonds. 

Je kan dit zien op het kleefbriefje van je ziekenfonds.

Staat hier een "1"  achteraan? Dan heb je recht!

Het kan zijn dat je recht op de verhoogde tegemoetkoming nog niet gekend is. 

Ga dan naar je ziekenfonds.

Als je geen recht hebt op verhoogde tegemoetkoming , kan je bij financiële moeilijkheden toch aan de huisarts vragen om de derdebetalersregeling toe te passen. De huisarts beslist dan zelf om dit al dan niet te doen.

INFORMATIE

DERDEBETALER BIJ ANDERE ZORGVERSTREKKERS

Je kan de derdebetalersregeling ook vragen aan specialisten, tandartsen, kinesitherapeuten,...

Meer informatie kan je bekomen bij je zorgverstrekker of ziekenfonds.