Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Uw fiets of bromfiets achterlaten!

Fiets
Bromfiets
Fietsenstalling

Brugge
Fiets

Om het goede gebruik van de "publieke fietsenstallingen" te garanderen heeft stad Brugge de reglementering  van 1984 aangepast. Hoe reglementair uw fiets of  bromfiets achterlaten? Wat moet je nog weten ?

De regel is simpel !!!!!

Je plaatst je fiets of bromfiets in een fietsenstalling, voor zover die beschikbaar is in de nabije omgeving.

Is er geen plaats in de fietsenstalling dan plaats je je fiets of bromfiets  in het verlengde van de fietsenstalling , evenwijdig met de gestalde fietsen, zodat de doorgang van voetgangers en ander verkeer gegarandeerd blijft.

Is er geen fietsstalling dan kun je je fiets of bromfiets op het openbaar domein plaatsen, zolang dit geen hinder of gevaar oplevert.

In het reglement zijn ook bepalingen opgenomen om stad Brugge toe te laten, waar nodig fietsen of bromfietsen weg te nemen of te verplaatsen...

Daarom elke termen:

Wees-(brom)fietsen: Fietsen of bromfietsen die langer dan één maand onaangeroerd blijven.

Deze fietsen kunnen ambtshalve verwijderd worden.

Achtergelaten (brom)fietsen:

Ieder fiets of bromfiets moet gesloten zijn. Zo vermijd je dat je fiets als achtergelaten wordt beschouwd.

Hinderlijke gestalde fietsen of bromfietsen kunnen opgehaald worden.

Wrakken:

(Brom)fietsen die in zwaar verwaarloosde toestand verkeren en rijtechnisch niet meer in orde zijn.

Deze brom(fietsen) worden zo snel mogelijk verwijderd.

Kosten:

Het weghalen van een bromfiets of fiets gebeurt op risico van de eigenaar.

Indien het slot moet doorgeknipt worden kan je deze kosten NIET verhalen op Stad Brugge.

Opgehaalde (brom)fietsen waarvan de eigenaar niet gekend is worden verkocht na 6 maanden.

De opgehaalde brom(fietsen) kunnen bekeken worden op :

www.gevondenfietsen.be