Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Valentijnsdag14 februari  VALENTIJNDAG

 

Van waar komt Valentijsdag????

Valentinus op 14 februari staat voor drie heiligen.

Valentinus, bisschop van Terni, die ooit een kreupele jongen genas, werd ca. 270 in Rome onthoofd.

Zijn gebeente rust in S. Prassede, waar tevens de oudste iconografische  voorstelling van Sint-Valentijn wordt bewaard, namelijk een mozaïk uit de 9de eeuw.

Die heilige Valentinus wordt eveneens vereenzelvigd met een arme Romeinse priester die een meisje van haar blindheid zou genezen hebben. Hij werd CA 280 eveneens onthoofd. In het Zwiefalten Martyrium uit de 12de eeuw wordt Valentiunus van Rome als priester met het hoofd in de hand afgebeeld. Zijn levensverhaal werd in de 14de eeuw verteld door Jacobus de Voragine in de legende AUREA.

Het gebruik om Valentijnsdag en Valentinus met bloemengeschenken te vieren zou naar een derde Valentinus wijzen. Een vrome monnik die aan de voorbijgangers bloemen schonk uit een klooster.

In Duitsland waar Valentinus te PASSAU wordt vereerd, heeft de populaire etymologie van Valentijnsdag  "vielliebchentag gemaakt.

Het valt echter te betwijfelen of die heiligen iets met het volksgebruik te maken hebben.

In Vlaanderen behoort Sint-Valentijn gedurende de 15de eeuw tot de welgekende heiligen. Hij komt voor in het getijdenboek van Catharina van Kleef (ca 1440) met evangelieboek en zwaard in de hand, ten teken van zijn martelaarschap.

Het gebruik om op 14 februari minnebrieven rond te sturen bestond vroeger ook in onze contreien. In de 15de en 16de eeuw zouden in Brugge de schildersleerknapen heel wat "Valentijnen" hebben vervaardigd. Valentijnsdag kende in Vlaanderen echter nooit de populariteit zoals in Engeland. De brugse historicus MICHIEL ENGLISH heeft in zijn talrijke volkskundige bijdragen St.-Valentijn en -dag ongemoeid gelaten.