Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Brugge's mooiste dag.

DONDERDAG 30 MEI 2019

De Heilige Bloedprocessie vindt elk jaar plaats op Hemelvaartdag, en lokt telkens tienduizenden bezoekers.

Volgende keer donderdag 21 mei 2020.

Het huidig Parcour 2019.

Deze jaarlijkse traditie, een processie, gaat door in de volledige binnenstad. 

(Foto info - Stad Brugge)

Start.

De politie zorgt voor een veilig verloop bij de start van de processie.

Werelderfgoed.

Deze processie van Brugge is Werelderfgoed. (UNESCO)

BRUGGES SCHOONSTE DAG

De meisjes dragen een witrood kleed  - de kleuren van Stad Brugge - waarop ook het wapenschild van de stad prijkt.

Diederik van de Elzas.

Een laat-middeleeuws overlevering vertelt dat Diederik van de Elzas in 1150 de relikwie van het Heilig Bloed meebracht uit het Heilig Land.

Na de kruisafname zou Jozef van Arimathea, een volgeling van Jesus en eigenaar van de tuin waarin hij werd begraven, het bloed van Jesus hebben opgevangen in een beker.

 

De reliek.

Het langwerpig flesje - wetenschappelijk onderzoek wees uit dat het gaat om twaafde-eeuws bergkristal dat afkomstig is uit Constantinopel - bevatte een stukje textiel met het bloed van Christus.

De reliek is waarschijnlijk in Brugge terechtgekomen vanuit Constantinopel nadat Boudewijn IX, graaf van Vlaanderen, in 1204 tot nieuwe keizer werd verkozen.

De graaf wordt vergezeld door zijn echtgenote Sybilla Van Anjou en Abt Leonius van de Sint-Bertijnsabdij van Sint-Omaars.

De Edele confrérie van het Heilig Bloed.

De stad Brugge is sinds de 13de eeuw eigenaar van het relikwie van het Heilig bloed. De organisatie van de verering van deze relikwie gebeurt in de basiliek van het heilig Bloed op de burg te BRUGGE.

Rond 1150 bouwde graaf Diederick van de Elzas deze Romaanse dubbelkapel te Brugge. De kapel werd toegewijd aan de Heilige Basilius en de Heilige Maagd Maria. In 1923 werd de Heilig Bloedkapel verheven tot Basiliek.

De Edele Confrérie.

De jaarlijkse herdenking onder de vorm van een processie werd toevertrouwd aan de Edele Confrérie van het Heilige bloed.

Drie leden van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed openen de processie.

De dame van Brugge.

Een dame. De "allegorie" van Brugge.

Maria, Patrones van Brugge, gekleed als een koningin.

Op haar kroon prijken de gotisch gekroonde "B"  het logo van Stad Brugge en de zeven stadspoorten. 

De Zeven stadspoorten van Brugge.

1. Ezelpoort                   2. Smedenpoort

3. Boeveriepoort           4. Katelijnepoort

5. Gentpoort                  6. Kruispoort

7. Dampoort

De Boeveriepoort, de Katelijnepoort en de Dampoort bestaan niet meer.

Bijbelse verhalen.

De processie is een plechtige godsdienstige optocht die bestaat uit een lange stoet van langzaam voortbewegende grote wagens, waarop groepen scènes uit het Oude en het Nieuwe Testament verbeelden.

In de oude verhalen wordt verteld hoe een engel met zwaard de mens uit het paradijs heeft verdreven.

De schepping wordt door god aan de mens toevertrouwd. Maar de mens is goed en kwaad tegelijk.

De profeten.

Het tafereel wordt ingeleid door de carmers omdat zij Elia als hun stichter aanzien.

De geboorte en het leven van Christus.

Het Heilig bloed.

De processie herdenkt al sinds ten minste acht eeuwen de aankomst in de stad van het relikwie met enkele druppels van het kostbare bloed van Jezus.

Omdat Jezus bij het Laatste Avondmaal de wijn zijn bloed noemt, hebben verhalen over het Heilig Bloed vaak ook met de HEILIGE GRAAL te maken.

Geseling en bespotting.

Een peleton Romeinse soldaten omringt het beeld van de "Ecce Homo" of "Christus op de koude steen" (1900) van Michiel D'hondt, dat wordt vereerd in de basiliek van het Heilig Bloed.

Vanaf nu begint de beschrijving van Jezus  fysiek en moreel lijden.

Hij is het symbool van alle gemartelde mensen tot op vandaag.

 

 

Het lijden van Christus.

De Heilig Bloedprocessie herdenkt de bijbelse verhalen van het lijden van Jezus Christus in een stoet die in de 13de eeuw is ontstaan.

De Kruisdood.

Het Golgotha-gebeuren wordt voorgesteld door het miraculeuzekruisbeeld van Damme, gedragen door het broederschap van het Heilig Kruis.

Het graf van Christus.

Romeinse soldaten bewaken het graf van Christus.

Aankomst Heilig bloed in Brugge.

Diederik van de Elzas.

Daarna volgen in lange rijen en in schitterende kledij alle personages die in 1150 bij de aankomst van het heilige bloed aanwezig waren: burgers van Brugge met hun familie, leden van de gilden, kruisvaarders die graaf Diederik van de Elzas begeleiden.

De meifoor.

De heraut brengt het goede nieuws van Avignon naar Brugge, tijdens de meifoor, de jaarmarkt waar kooplieden hun waren aanprijzen. De feestelijkheden rond het heilig bloed vielen dus samen met de jaarmarkt.

Pelgrims en handelaars van over de hele wereld troffen elkaar in de bruisende stad Brugge.

De Heilige bloedprocessie wordt al in 1291 vermeld in een keure van stad Brugge.

 

Het broederschap.

HET BROEDERSCHAP VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN DE POTTERIE

De leden dragen de relikwie van de Heilige Doorn.

 

Het broederschap.

HET BROEDERSCHAP VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN BLINDEKENS.

Met de jaarlijkse Brugse Belofte (Blindekensprocessie) komt de broederschap de belofte na, die Brugse vrouwen deden, toen hun mannen in 1304 op de Pevelenberg, ten strijde trokken tegen de troepen van de Franse Koning.

Relikwie van de Heilige Donatianus.

Sint-Donaas is de patroonheilige van het Bisdom Brugge en zijn relieken worden bewaard in de Sint-Salvatorskathedraal.

De Sint-Donaaskathedraal werd in 1799 openbaar verkocht en gesloopt.

Veel kunstschatten kwamen terecht in de Sint-Salvatorskerk die in 1834 Kathedraal werd.

Tintinnabulum, Conopeum, en Pareerkaars.

Het Tintinnabulum en Conopeum zijn de twee emblemen van een basiliek. 

Het Tintinnabalum: is een kleine bel in een versierde omlijsting.

Het Conopeum: is een halfopen zonnescherm van rode en gele zijde.

De Pareerkaars: is een gepolychromeerde houten sculptuur met de afbeelding van de legende van Graaf Diederik van de Elzas die de relikwie ontvangt. (**)

(*) In 1923 verleende paus Pius XI  de Heilige Bloedkapel de titel van "Basilica Minor"  en bevestigde daarmee  dat er een belangrijke verering plaatsvond.

(**) In de processie wordt een twintigste-eeuwse kopie meegedragen. In de schatkamer van de Basiliek van het Heilig Bloed staat een origineel zestiende eeuws exemplaar opgesteld.

Het heilig Schrijn.

Het Relikwie van het Heilig Bloed, opgeborgen in een schrijn van Jan Crabbe (1617). Twee diakens dragen het schrijn. De vier meest recenste binnengetreden leden van de confrerie, enkele schutters van de Sint-Jorisgilde en acolieten omringen het schrijn.

Het schrijn is vervaardigd in goud en zilver en versierd met parels, edelstenen en cameeën.

De Geestelijkheid.

De bisschop van Brugge en zijn binnen en buitenlandse gasten begeleiden de relikwie, samen met de kanunniken van het kapittel van Sint-Donaas met priesters en religieuzen.

De burgerlijke overheden.

De Beiaardwagen.

De klanken van de mobiele beiaard, het typisch instrument in de Belforten van de Vlaamse Steden, begeleiden de vendelzwaaiers.

Terug naar homepagina.

Klik op de foto en keer terug naar de homepagina.