Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Vrachtwagen binnen de bebouwde kom


truck

truck

politie


Binnen de bebouwde kom mogen vrachtwagens, met een maximale toegelaten massa, van meer dan 5 ton, volgens de wegcode maximaal 8 uur parkeren op dezelfde plaats. (art. 27.5.2 KB 01/12/75)

"Binnen de bebouwde kommen, is het verboden, op de openbare weg, auto's, slepen en aanhangwagens, met een maximale toegelaten massa, van meer dan 7,50 ton, langer dan 8 uur, na elkaar, te laten  parkeren, behalve op plaatsen waar het verkeersbord E9a,E9c, of E9d is aangebracht."

In het mobiliteitsplan van Stad Brugge werd voorgesteld om de vrachtwagens enkel te laten parkeren ofwel:

- op het eigen bedrijfsterrein.

- op plaatsen, die daar voor specifiek zijn voorbehouden.

Vanaf 01 MAART 2009 is het volgende van kracht in BRUGGE   !!!!

Er geldt parkeerverbod voor voertuigen van meer dan 5 ton in gans de bebouwde kom van Brugge.

Uitzonderingen:

- Dreef ter Panne.

- De binnenstad Brugge waar de tonnagebeperking van 3,5 Ton onveranderd van toepassing blijft.

Conclusie:

Dergelijke voertuigen kunnen niet terecht om te parkeren in de woonwijken.

Waar wel ?

De Kerkedreef te Assebroek

De parking Steenbrugge (in aanleg)

Nog eventjes dit!!!!

- Laden en lossen is toegelaten in de woonzone!!!!

- Buiten de bebouwde kom mogen 5 tonners zo lang parkeren als ze willen, indien er geen plaatselijke beperking geldt

- In het centrum van Brugge blijft de tonnagebeperking van 3.5 ton behouden.