Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Groene zones in Assebroek

Boompje
boompje

In onze eigen deelgemeente Assebroek is ook nog wat natuur te bekijken.

OLMENDREEF - DRIES (ASSEBROEK)

Tussen de Weidestraat, de Dries en de Olmendreef ligt een ingesloten  groengebiedje van 3 ha. Het vormt een mooie combinatie van speelbos en natuur.

Avontuurlijke spelen, zonder speeltuigen, of ingerichte toestanden is hier het motto.

DE ASSEBROEKSE MEERSEN.

De Assebroekse Meersen werden Vlaams Natuurreservaat.

Ten zuiden van Assebroek ligt een weids, laaggelegen landschap dat amper vijf meter boven de  zeespiegel ligt. Dit 400 ha grote gebied staat bekend als de meersen en overstijgt de Brugse stadsgrenzen. In 2001 werd het landschap beschermd omwille van zijn hoge landschap- pelijke en natuurhistorische waarde.

De Vlaamse overheid is er sinds 2000 gestart met de aankoop van gronden als Vlaams Natuurreservaat.

Op vandaag is meer dan 100 ha verworven, waaronder nagenoeg de gehele kom van de eigenlijke Assebroekse Meersen, die in het structuurplan van de Stad Brugge zijn opgenomen als prioritair natuurgebied.

Een reeks ingrepen staan op stapel om er de bloemrijke natuur van vochtige gras- en hooilanden te herstellen.

Met de aankoop wordt de toegankelijkheid vergroot en wordt het herstel en de inrichting als natuurgebied beoogd. Het gebied wordt ook ingeschakeld in de waterbeheersing van de ruimere omgeving.

Foto's

DE GEMENEWEIDEBEEK

Het natuurgebied Gemene Weidebeek in Assebroek is een 40 Ha groenzone, die verdoken ligt achter de bebouwingen langs de Vossesteert, de Vooruitgangstraat en de Astridlaan.

Voor een goede toegankelijkheid is er een wandelpaden-netwerk dat aansluit het natuurlijk karakter van het gebied.  De belangrijkste toegangspunten vind je langs de Vossensteert en de Gemene Weideweg Zuid.

 info Brugge Spraak jun 2008.