Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Plannen zijn goedgekeurd !

Het college van Burgemeester en schepenen keurde op 05 oktober 2012 het ontwerp goed voor het buurtpark op de gronden van de vroegere militaire schietstand "DEN TIR" te Assebroek.

Eind oktober wordt het plan ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het park wordt een avontuurlijke plek, met een centrale inrichting, een loopbrug, een wandel en fietspad, een onmoetingsplein en zitpodium.

Je kan het project even bekijken.

Klik hier voor het plan op de website van stad Brugge.

 

Saneringswerken noodzakelijk.

De volledige binnenzone tussen de taluds van de TIR is verontreinigd. De saneringswerken die noodzalekijk zijn starten half september 2012.

De werkzaamheden zullen 40 dagen duren en houden het volgende in:

- het uitgraven van de bodem in de volledige binnenzone tussen de taluds en het afvoeren van de grond.

- het opvullen van de onstane put met grond van terplaatse en de aangevoerde grond. 

- het graven van de doorgang om het toekomstig park toegankelijk te maken vanaf de Schijfstraat. Hiervoor moeten enkel bomen geveld worden.

Wat gebeurt er met Den TirOp woensdag 16/06/2010 kwam er heel wat volk te samen rond een luisteravond omtrent de het project      " Den Tir" te Assebroek (Steenbrugge).

Welke plannen zijn er rond een woonproject en een buurtpark in vervanging van de toenmalige militaire schietstand.

Na de eerste wereldoorlog werd "Den Tir" als schietstand gebruikt voor het leger en de politie.

Op 20 november 2009 besliste Stad Brugge  principieel om aan deze site een bestemming te geven van sociale woonwijk (1.3 ha) en een buurtpark (1.2 ha) met de mogelijkheid om in een deel daarvan, een soort buurtparking te maken, voor nieuwe en jonge bewoners.

Misschien meer dan wenselijk bij een dicht bevolkte buurt.

Op  18/06/2010 is de beslissing gevallen om een ruimtelijk uitvoeringsplan in werking te stellen.

Dit zou Stad Brugge toelaten het sociaal woonproject te realiseren....

Inspraakmoment !!!De gemeenteraad keurde in 2010 de aankoop goed van de gronden van de vroegere militaire schietstand in de Oude Kortrijksestraat in Assebroek.

De Stad zal een gedeelte van het domein inrichten als buurtpark met speelelementen.

Een inspraakmoment, voor de buurtbewoners, is voorzien op maandag 29 AUGUSTUS 2011 vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur.