Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De Gouden Boomstoet 2012.

De Walraetstraat ging op 19/08/2012 met 20 mensen kijken naar de Gouden Boomstoet 2012.

Middeleeuwse Lunch in de Celebrationskerk.

Vooraf werden de buurcomités en  hun deelnemers uitgenodigd  op 19 augustus 2012 om 14.00 uur in de Celebrationskerk, gelegen te 8000 Brugge -Vlamingstraat 86,  voor een Middeleeuwse Lunch en spektakel.

De PRAALSTOET van de GOUDEN BOOM.

Vanaf 15.00 uur konden wij  zittend op een eretribune op de Markt te BRUGGE genieten van de HISTORISCHE PRAALSTOET van de GOUDEN BOOM.

Bedankt Daisy, om ons de plaatsen aan te wijzen..

De Praalstoet van de Gouden Boom is geïnspireerd op de feestelijkheden  ter gelegenheid van het huwelijk van Karel de Stoute en Margaretha van York in 1468. 

Karel de Stoute Margaretha van York

Karel de Stoute

Karel de Stoute (Dijon, 10 november1433Nancy, 5 januari1477) was hertog van Bourgondië, Brabant, Limburg en Luxemburg, graaf van Vlaanderen, Artesië, Bourgondië, Henegouwen, Holland, Zeeland en Namen, heer van Mechelen. In 1472 werd hij bovendien hertog van Gelre en graaf van Zutphen. Hij was de zoon van Filips de Goede en Isabella van Portugal. Zijn bijnaam betekent "de stoutmoedige" en slaat dus niet op ondeugend gedrag.

Karel sneuvelde op 5 januari 1477 tijdens de Slag bij Nancy, een poging om Nancy op de Lotharingers te veroveren. Hij vluchtte toen bleek dat zijn manschappen aan de verliezende hand waren. 

Zijn praalgraf bevindt zich in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge, naast dat van zijn dochter en opvolgster Maria van Bourgondië

Huwelijk in Damme.Eerst was er de aankomst van Margaretha Van York in Sluis (Nederland),

Daarna werd het huwelijk voltrokken in Damme. 

Hierop  volgde de blijde intocht in Brugge, bekroond met een week feesten en een steekspel op de Markt in Brugge. 

Blijde Intocht in Brugge.

De Gouden Boom

Het verhaal achter de Praalstoet van de Gouden Boom.

De Noormannen.

Tijdens de Gouden Boomstoet komt ook een deel Vlaamse geschiedenis aan bod. 

Vooral in de 9de eeuw teisteren de Noormannen de Vlaamse Kust en het Scheldegebied.

Vlaamse ridders trekken naar het Heilig Land.

Vlaamse Ridders

De Vlaamse ridders voeren in hun wapen het Jeruzelemkruis en de strijdkreet "Deus Lo Vult " ("God wil het " )

Karel de Goede.

 Karel van Denemarken, later Karel de Goede genaamd, werd geboren in Denemarken als zoon van koning Knoet IV van Denemarken en van Adela van Vlaanderen, dochter van graaf Robrecht I de Fries en Geertruida van Saksen.

Karel volgde zijn kinderloze neef Boudewijn VII op, die hem had aangewezen als zijn opvolger. Ondanks enige weerstand tegen zijn persoon werd hij toch als graaf van Vlaanderen erkend. Zijn bijnaam de Goede kreeg Karel van Denemarken tijdens de hongersnood die in 1124-1125 heel Europa teisterde.

In 1127 werd in de Sint-Donaaskerk te Brugge, de graaf van Vlaanderen, Karel de Goede, vermoord.

Karel de Goede

De Banvloek.

Tegen de moordenaars wordt de banvloek uitgegalmd die tot 1795 nog jaarnlijks in de Burgkerk werd herhaald.

Kinderen bezingen de goedheid en de heiligheid van graaf Karel.

De Draak van Constantinopel

Graaf Boudewijn  wordt op kruistocht naar het Heilig land tot keizer van Constatinopel verkozen. Aan de Vlaamse kruisvaarders schenkt hij de vergulde draak van het keizerlijk paleis, als beloning voor hun dapperheid.

Door loting wordt de draak toegewezen aan BIERVLIET, maar SLUIS gaat er de draak weghalen waarna BRUGGE de Sluisnaars met monster afhandig maakt.

Tenslotte voeren de Gentenaars de draak uit Brugge mee en plaatsen hem op de spits van hun Belfort.

De draak van Constantinopel

De gouden munten.

De lakennijverheid bloeit weer op en de welvaart herstelt zich. De eerste typische Vlaamse goudmunten worden geslagen; oude gouden helmen, gehelmde gouden leeuwen. 

De stichting van het " Gulden Vlies "

Filips de Goede en Isabella van Portugal met de eerste ridders van het Gulden Vlies.

Filips de Goede

De legende van de Zwaanridder.

De kinderen van koning Oriant worden door een boze vrouw met de dood bedreigd, maar een eremij red hen door ze in zwanen om te toveren. Helias in de enige die ontsnapt aan deze betovering. Hij onderneemt wonderbaarlijke riddertochten op een scheepje, getrokken door de zwaan die zijn broer is. 

Helias de zwaanridder sticht het kasteel van Bouillon en is als stamvader van Godfried Van Bouillon, ook een voorvader van Karel de Stoute.

De optocht van de Brugse Ambachten.

De ambachten zijn beroepsvereningingen met wel omschreven  voorrechten en verplichtingen en met politieke medezeggingschap op stedelijk vlak.

De ambachten waren ingedeeld in leden volgens de aanverwante beroepen.

De ambachten

Philip uit de Walraetstraat.

We draaien de film eventjes kort terug, om  onze eigen bewoner "Philippe" met applaus, en onder druk van 20 andere bewoners van de Walraetstraat te zien presteren als "echte" deelnemer aan de Praalstoet van de  Gouden Boom op zaterdag 19 en 26 augustus 2012.  

PROFICIAT PHILIP !!!!!!

Philip

Het Bruidspaar.

Het bruidspaar hertog Karel de Stoute en Margaretha van York.

Onder een baladijn van bloemen doet het Bruidspaar hun feestelijke intrede in Brugge.

Wagen Bourgondië -York

Kinderen beelden symbolisch het huwelijk uit tussen de huizen Bourgondië en York.

Bedankt Stad Brugge.

Het buurtcomité Walraetstraat en zijn deelnemende bewoners wenst het Stadsbestuur van Brugge, de medewerkers van Stad Brugge, de organisatoren en verantwoordelijken van de Gouden Boomstoet, de talloze vrijwillige deelnemers en uitvoerders van deze Praalstoet oprecht te bedanken voor hun mateloze inzet om de geschiedenis van onze Stad Brugge weer te geven via dit Historisch Evenement.

DANK U WEL