Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Walraetstraat bezoek tentoonstelling " Uit goede bron" te Brugge

Op 05/06/2011 bezocht de Walraetstraat de tentoonstelling " Uit goede bron " in het Gruthuuse-museum te Brugge.

Een unieke gelegenheid om opnieuw het verleden van uw eigen stad Brugge beter te leren kennen. Een leerrijke ervaring die ons onder andere een beeld gaf over:

1. Brugge in de prehistorie.

2. De Romeinse tijd in Brugge.

3. De vroege Middeleeuwen in Brugge

4. De Middeleeuwen in Brugge.

5. De tijd na de Middeleeuwen een zegen voor Brugge?

We kregen antwoorden op volgende vragen.

  • Lag Brugge ooit aan de zee?
  • Was er ooit een Romeins Kamp in Brugge?
  • Was Brugge in de vroege Middeleeuwen de hoofdplaats van Vlaanderen?
  • Is Brugge gesticht door de Vikingen?

Binnenkort antwoorden op deze vragen met een mooie fotoreportage.....

Waar moesten we zijn?

T'is hier !!!!!

Eerst verzamelen !!!!

Daar gaan we richting tentoonstelling.

Onze delegatie bestond uit 18 personen. 17 personen voor de camera en 1 persoon  achter de camera,  hé Rony. En toch  sta je ook  voor de camera !!!! 

Bedankt voor de foto's Rony !!!

Op zoek naar de ingang.

De start !

De gids ontvangt ons...

" Uit goede  bron "  neemt ons mee naar de vroegste geschiedenis van onze eigen stad Brugge.

Het gebied rond Brugge in de Prehistorie.

Op diverse schermen konden wij een evocatie zien van hoe het landschap er in de verschillende historische tijden moet hebben uitgezien, op basis van de thans gekende archeologische vondsten.

De oudste sporen van en rond Brugge.
De oudste sporen van menselijke aanwezigheid rond Brugge en omgeving dateren van de late ijstijd.

Van ca. 70.000 tot ca. 35.000 v Chr. trekken jagers-verzamelaars rond in een boomloos, open landschap.

Sporadisch vinden we nog nu sporen van deze eerste bewoners, de Neanderthalers.

Rond  ca. 14.000 v Chr. doen er zich klimaatverbeteringen voor.

Kleine groepen mensen slagen erin om tijdelijk hun kampen op rond meren, waar er een  ideaal jachtgebied vinden.

Gebouwen uit het verleden.

Iedereen volgde met aandacht de uitleg van de gids.

Brugge ten tijde van de Romeinen.

Was Brugge een legerstad van de Romeinen of niet?

Romeinse sporen.

De archeologische restanten van een Romeinse boot.

Het ontstaan van Brugge.

De historie van de eerste en tweede omwalling rond Brugge, waarbij onze stad als handelsstad op de voorgrond zal treden.

Vragen ! Maar kregen we ook antwoorden ?